Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Basın Açıklaması

  T.C.

  ERZURUM BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

  (Basın Sözcülüğü ve Medya İletişim Bürosu)

   

                15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen ve amacı ülkemizin istiklalinin ve istikbalinin karartılması olan hain darbe teşebbüsü, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türk Halkının üstün cesareti sayesinde bastırılmış ve FETÖ’nün hain emelleri engellenmiştir.

                      Tarihte her zaman önemli bir konuma ve itibara sahip olan milletimiz, 15 Temmuz Milli Direnişiyle dünyaya bir kez daha örnek teşkil edecek bir olaya imza atmıştır. Bu olay ile milletimiz, tüm dünyaya halkın iradesi üzerinde başka bir güç olmadığını ispatlamıştır.

               Demokratik bir toplumun gereği olarak kuvvetler ayrımının bir parçası olan yargının millet karşısındaki itibarı, kanlı ihanet girişiminin püskürtülmesinde gösterilen cesaret, darbecilerle yasal zeminde mücadelede izlenen kararlılık ve süregelen yargılamalarda sağlanan adalet sayesinde bir kez daha artmıştır. Türk milleti adına karar veren yargı, 15 Temmuz 2016 tarihli hain darbe girişimi karşısında, daha ilk dakikadan itibaren safını belirleyerek milletin ve hukukun yanında yer almıştır. Gecikilmeksizin verilen yasal emir ve talimatlar neticesinde, görevli kolluk güçlerinin yaptıkları iş ve işlemler hukuki statüye kavuşturulmuştur. Zira önceki darbe girişimlerine destek veren ya da sessiz kalan yargı, bu kez hiç bir korku, baskı ve endişeye kapılmadan ve şahsi bir hesaba girmeden tereddütsüz ve bir o kadar cesur şekilde, Anayasa, hukuk, devlet ve milli iradeden yana tavır koyarak, milletin yargısı olduğunu ispat etmiştir. Verilen yüzlerce şehit ve binlerce gazinin hak ve hukukunun gözetilerek, suçluların kanun önünde hak ettikleri cezaları almaları için yapılan tüm yargısal faaliyetler halkımızın yüreğini ferahlatmıştır.

                 Bu itibarla dış güçlerin güdümünde ülkemizde kümelenen hain terör örgütlerinin temizlenmesiyle, ülkemizin büyüme ve gelişmesi ivme kazanarak, bulunduğumuz coğrafyada hâkim güç olma yolunda hızla ilerleyeceği bir gerçektir. Bu anlamda Türk Yargısı üstüne düşen vazifeyi layıkıyla yerine getirmiş ve getirmeye de devam edecektir.

                       Devletimizin bütünlüğüne ve milli iradeye karşı gerçekleştirilen her türlü saldırı ve darbe girişiminin müsebbibi olan hain FETÖ mensuplarının, adalet karşısında en kısa sürede hak ettikleri karşılığı bulması amacıyla, hukukun üstünlüğünden, hak ve adalet ilkelerinden taviz verilmeden gereken yapılmaktadır ve yapılacaktır.

                         Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

   

   

                                                                                                                                                                   Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi

   

  (Basın Sözcülüğü ve Medya İletişim Bürosu)

  Adres

  Selçuklu Mah. Hilal Sok. No: 1 Aziziye / ERZURUM

  Telefon

  0442 327 27 77

  0442 327 27 79

  E-Posta

  erzurumbamisaretadalet.gov.tr